Xử lý khí thải bể mạ axit

Hình ảnh thi công công trình xử lý khí thải xử lý khí thải mạ kim loại nhà máy Cty TNHH NCC Vietnam – KCN Quế Võ