Ngày nay cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa toàn cầu ngành công nghiệp ngày càng phát triển như vũ bão kéo theo một loạt các công ty, nhà máy, xí nghiệp được hình thành phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của các nhà máy, xí nghiệp là sự gia tăng phát thải chất thải ra ngoài môi trường nói chung và khí thải nói riêng. Các nhà máy thường thải ra một số khí gây ô nhiễm môi trường, về lâu dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chính vì vậy, cần phải có biện pháp xử lý khí thải để bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Có rất nhiều phương pháp xử lý khí thải khác nhau nhưng cần phụ thuộc vào thành phần  và tính chất của nguồn thải và kinh phí thực hiện mà áp dụng các phương pháp xử lý hợp lý và mang lại hiệu quả cao. Một trong những phương pháp xử lý khí thải mang lại hiệu quả và chi phí  đầu tư tương đối rẻ là phương pháp xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ.

Khái niệm xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Hấp thụ khí thải là phương pháp  sử dụng chất lỏng, rắn để làm nguyên liệu hấp thụ khí độc từ quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy. Đây là quá trình chuyển các chất khí độc hại cần xử lý vào trong pha lỏng. Nhờ quá trình hòa tan nên làm chúng tiếp xúc với nhau.

Các phương pháp trong xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Quá trình hấp thụ được sử dụng rộng rãi để khử ẩm trong không khí loại bỏ những chất gây mùi , hơi dung môi, những chất màu, những ion hòa tan trong nước.

Có 2 phương thức hấp thụ

– Hấp thụ vật lý: trong quá trình hấp thụ không xảy ra tương tác hóa học, hấp thụ vật lý là quá trình thuận nghịch.

– Hấp thụ hóa học: trong quá trình hấp thụ có xảy ra phản ứng hóa học.

Cơ chế của phương pháp hấp thụ

xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Hình ảnh cơ chế xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Cơ chế của quá trình xử lý bằng phương pháp hấp thụ bao gồm 3 bước

Bước 1: Sự khuếch tán các phân tử chất ô nhiễm thể khí trong khối khí thải đến bề mặt của dung dịch hấp thụ

Bước 2: Sự thâm nhập và hòa tan chất khí vào bề mặt của dung dịch hấp thụ.

Bước 3: Sự khuếch tán chất khí đã hòa tan trên bề mặt ngăn cách vào sâu trong lòng chất lỏng hấp thụ

Trong quá trình hấp thụ , các phần tử chất khí ô nhiễm trong khí thải bị giữ lại trên bề mặt vật liệu rắn và làm sạch. Những chất khí độc hại bị giữ lại gọi là chất bị hấp thụ.

Các hoạt động khử ẩm trong không khí, khử khí độc hại và mùi trong khí thải, thu hồi các loại hơi, khí có giá trị được gọi là quá trình hấp thụ.

Các chất hập thụ thường dùng

+ Nước (H2O)

+ Các dung dịch bazo: KOH, NaOH, Na2CO3, K2CO3, Ca(OH)2, CaCO3,…

+ Monoetanolamin (OHCH2CH2NH2), Dietanolamin( R2 – NH), tritanolamin (R3– NH)

Ưu điểm và nhược điểm của quá trình hấp thụ khí thải

Ưu điểm Nhược điểm
-Hiệu suất cao, đặc biệt đối với chất khí có khả năng hòa tan tốt.

– Có thể xử lý khí độc hại có nhiệt độ thấp.

– Vận hành rất đơn giản và dễ bảo quản và sữa chữa.

– Dung dịch hấp thụ dễ tìm kiếm, có thể hoàn nguyên.

– Có thể kết hợp xử lý khí với tách bụi và làm lạnh

-Nếu sử dụng hoàn nguyên thì tốn chi phí hoàn nguyên một lượng lớn dung dịch.

– Nếu không hoàn nguyên thì phải xử lý nước thải.

– Khá tốn năng lượng.

– Chiếm nhiều diện tích hơn

 

Ứng dụng của phương pháp xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Xử lý các khí thải ô nhiễm.

– Phương pháp hấp thụ xử lý được khí thải với lưu lượng phát thải lớn.

– Phương pháp hấp thụ thường dùng xử lý các khí SOx, HCl, H2S, HF, Cl2, NOx, axeton,…

– Hiệu quả xử lý khí thải cao.

– Thu hồi được các chất đề tuần hoàn hoặc chuyển sang công đoạn sản xuất khác.

Đối tượng sử dụng xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

-Nhà máy chế biến khoáng sản

-Nhà máy chế biến hải sản

-Nhà máy khai thác đá

-Nhà máy xây xi măng

-Nhà máy chế biến gạch

Xử lý khí thải là một biện pháp cấp bách và cần thiết cho các doanh nghiệp, nhà máy,… để bảo vệ môi trường và con người chúng ta, hướng tới sự phát triển bền vững. Việc lựa chọn phương pháp là phụ thuộc vào nhiều yếu tố và chúng ta có thể thấy xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ là một phương pháp khá hiệu quả và khá đa dạng cho các đối tượng và chi phí thực hiện khá thấp so với các phương pháp xử lý khác.