Xử lý khí thải bể mạ
xử lý khí thải bể mạ

Hình ảnh thi công công trình xử lý khí thải nhà máy Interplex Precision Technology tại KCN Quế Võ II