nước thải sinh hoạt
nuoc thai sinh hoat can ba cong nhan nhan than thong nhat ktv cam pha 2

Hình ảnh công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại cẩm phả Quảng Ninh