Hãy gọi điện nếu bạn đang cần đơn vị Xử lý khí thải

Mục đích của xử lý chất thải nói chung và xử lí nước thải nói riêng là phân huỷ các hợp chất gây ô nhiễm thành những chất ít hoặc không gây ô nhiễm.

Trong bài viết này chúng tôi đề cập tới xử lý nước thải sinh hoạt bằng vi sinh

Khái niệm xử lý nước thải sinh hoạt bằng vi sinh

Xử lý nước thải sinh hoạt là xử lí ô nhiễm hữu cơ (đo bằng BOD/COD và các hợp chất N, P. Nhờ cấu tạo đơn giản và khả năng tái tạo nhanh, vi sinh vật đặc biệt là vi khuẩn có khả năng xử lý rất tốt các chất thải có nguồn gốc tự nhiên do con người, súc vật thải ra.


Cơ sở của quá trình vi sinh trong xử lý nước thải sinh hoạt

Cơ sở của quá trình xử lí nằm ở bản chất quá trình chuyển hóa cơ chất và sự sinh trưởng của vi khuẩn.

Để tồn tại và phát triển vi khuẩn phải thực hiện quá trình chuyển hóa hai mặtđồng hóadị hóa.

Vi khuẩn tiêu hóa các chất bẩn hữu cơ tan trong nước và cơ chất dạng keo. Oxy hóa chúng tạo năng lượng cho các hoạt động của chúng.

Đồng thời sinh tổng hợp tái tạo tế bào tạo sản phẩm là H2O, khí CO2 và sinh khối mới (bùn).

sơ đồ chuyển hóa xử lý nước thải sinh hoạt bằng vi sinh
Sơ đồ quá trình chuyển hóa cơ chất và xử lý chất ô nhiễm

Các phương pháp vi sinh trong xử lý nước thải sinh hoạt

Phương pháp chủ yếu được sử dụng hiện nay là quá trình hiếu khí (sử dụng các chủng loại vi sinh vật hiếu khí) và quá trình kị khí (sử dụng các chủng loại vi sinh vật kị khí)

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng vi sinh vật hiếu khí:

Giai đoạn trong quá trình hiếu khí (điều kiện có oxy)

Gồm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Oxi hóa các hợp chất hữu cơ: CxHyOz + O2 → CO2 +H2O
  • Giai đoạn 2: Tổng hợp các tế bào mới: CxHyOz + NH3 + O2 → C5H7NO2  + CO2 + H2O
  • Giai đoạn 3: Phân hủy nội sinh: C5H7NO2 + 5O2 → 5CO2 + NH3 + 5H2O

Các công nghệ điển hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp vi sinh hiếu khí:

  • Công nghệ SBR,
  • Công nghệ MBR,
  • Công nghệ bể aerotank,…

Các vi khuẩn hiếu khí

  • Pseudomonads (có khả năng ôxi hóa nhiều loại cơ chất),
  • Alcaligenes Flavobacterium (phân hủy các protein),
  • Các vi khuẩn nitrit hoá là  Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosolobus, Nitrosospira, và Nitrosovibrio

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng vi sinh vật kị khí:

Quá trình trong phương pháp kị khí

Quá trình diễn ra trong điều kiện vắng mặt khí Oxy. Sản phẩm CH4 (chiếm khoảng 65%), CO2, H2, N2,…Chỉ áp dụng cho nước thải có hàm lượng BOD cao 10-30g/l.

Phương trình tổng của phản ứng yếm khí phân huỷ chất hữu cơ như sau

CcHhOoNnSs + 1/4(4ch–2o+3n+2s)H2O -> 1/8(4c h+2o+3n+2s)CO2 + 1/8(4c + h – 2o – 3n – 2s)CH4 + nNH3 + sH2S

Các công nghệ điển hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng vi sinh kị khí

  • Bể tự hoại,
  • UASB,
  • Metan,
  • Anammox

Các loại vi khuẩn trong quá trình yếm khí

  • Nhóm vi khuẩn axetat hóa (acetogenic bacteria) tạo hyđrô hoặc axetat từ các sản phẩm thủy phân,
  • Vi khuẩn ưa hyđrô tạo metan.
  • Ngoài các vi khuẩn tạo thủy phân, axit hóa, axetat hóa, tạo metan tùy điều kiện môi trường ta còn gặp các vi khuẩn khử sulphat.

Lựa chọn đơn vị xử lý khí thải sinh hoạt phù hợp đạt hiệu quả cao và đạt chỉ tiêu đầu ra cũng không gặp nhiều khó khăn. Hasy Environment là một trong những đơn vị đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khó khăn nhất của khách hàng đặt ra. Để hiểu chi tiết hơn quý khách liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất.