Lưu trữ Danh mục: Xử lý khí thải

Công nghệ SBR

 Bể xử lý SBR (Sequencing Batch Reactor ) là bể xử lý bằng phương[Xem thêm...]

Nguyên lý lọc túi vải

Túi vải lọc có thể là vải dệt hay vải không dệt, hay hỗn hợp[Xem thêm...]