Quy chuẩn xử lý nước thải sinh hoạt

Để xây dựng một nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thì nên sử[Xem thêm...]

Xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp hóa lý

Nước thải sinh hoạt là nước thải phổ biến nhất, có nguồn gốc từ hoạt[Xem thêm...]

Xử lý nước thải sinh hoạt ở Hà nội

Xử lý nước thải sinh hoạt ở Hà nội luôn là bài toán nan gian[Xem thêm...]

Công nghệ SBR

 Bể xử lý SBR (Sequencing Batch Reactor ) là bể xử lý bằng phương[Xem thêm...]

Công nghệ giá thể MBBR

Mô tả hoạt động của giá thể mbbr Nhân tố quan trọng của quá trình[Xem thêm...]

Nguyên lý lọc túi vải

Túi vải lọc có thể là vải dệt hay vải không dệt, hay hỗn hợp[Xem thêm...]