Xử lý khí thải bể mạ axit
Xử lý khí thải bể mạ

Hình ảnh thi công công trình xử lý khí thải xử lý khí thải mạ kim loại nhà máy Cty TNHH NCC Vietnam – KCN Quế Võ